Κλινική Οδοντιατρική

Αποτελεί το σύνολο του φάσματος της καθημερινής οδοντιατρικής πράξης .

Αισθητική Οδοντιατρική

Το σύνολο των οδοντιατρικών πράξεων που ανταποκρίνονται τόσο στη λειτουργικότητα, όσο και στην αισθητική.